Mange kvinner blir uvel de første 12 ukene av svangerskapet (første trimester). Derfor er det stor sannsynlighet for at medikamenter som inneholder Paracetamol (Paracet) eller Ibuprofen (Ibux) brukes i denne perioden.

En ny forskningsrapport (2018) omtales nå i ulike medier, som sier at gravides bruk av Ibuprofen skader fertiliteten til jentefostre. Gravide kvinner over hele verden er nå livredde for at de kan ha ødelagt sine døtres fremtidige sjanser for å få barn.

Slapp av, og husk at overskrifter i tabloidavisene ofte er dramatiske. Det går nok bra.

Det er estimert at rundt 30% av gravide kvinner bruker Ibuprofen de første tre månedene av graviditeten. Mange har derfor blitt skremt av den nye forskningen, som i tabloide medier kan bli presentert slik:

Tar du Ibux i første trimester mister du sjansen til å bli bestemor

Bruk av Ibux gir dramatisk tap av kjønnsceller hos fosteret

Mødre er skyld i døtrenes tidlige overgangsalder og infertilitet

Det gir kanskje mange lesere til artiklene, men samtidig unødvendig økt bekymring blant gravide. Derfor får du her en nøktern versjon av det forskerne har funnet ut, så kan du puste ut.

Forskerne gjorde to hovedundersøkelser (litt detaljert, men prøv å henge med):

1) Finne ut om Ibuprofen, som den gravide kvinnen spiser, kommer frem til fosteret i magen hennes.

De sjekket:
Konsentrasjonen av Ibuprofen i navlestrengen til 13 aborterte fostre ble målt; 5 der den gravide ikke hadde tatt Ibuprofen, og 8 der den gravide hadde tatt Ibuprofen før operasjonen.

De målte:
Konsentrasjonene av Ibuprofen i navlestrengene var like høye som i blodet til mor, og varierte fra 0,4 til 14 µM*. Den høyeste konsentrasjonen fant de kun i én av navlestrengene, og kvinnen som ga denne verdien tilhørte gruppen som hadde tatt den høyeste dosen, 800 mg (4 tabletter á 200 mg) 5 timer før operasjonen. Alle de andre navlestrengene hadde konsentrasjoner av Ibuprofen under 7 µM (også de andre kvinnene som hadde tatt 800 mg).

De konkluderte:
Ibuprofen kommer seg gjennom morkaken og inn i navlestrengen hos fosteret, noe som eksponerer fosteret for Ibuprofen.

2) Finne ut om eksponering for Ibuprofen påvirker eggstokkvev hos jentefostre.

De sjekket:
De tok ut eggstokkvev fra 185 jentefostre som ble abortert 7-12 uker etter befruktning. Hver av de 185 eggstokkprøvene ble delt opp i millimetersmå biter og dyrket i skåler i et laboratorium. Bitene ble eksponert for Ibuprofen med verdier 0, 1, 10 eller 100 µM i 2, 4 eller 7 dager.

De målte:
Det ble observert redusert antall germinalceller** i noen av prøvene, men disse observasjonene var kun signifikante (beviselig forskjellige fra kontrollprøvene uten Ibuprofen) i de tilfellene hvor eggstokkvevet ble behandlet med Ibuprofen som ga konsentrasjon 10 µM sammenhengende i 7 dager.

De konkluderte:
I eggstokkvev under utvikling er spesielt germinalceller sensitive for skader forårsaket av Ibuprofen.

Det trengs (selvfølgelig) mer forskning

Basert på disse resultatene kommer tolkningen om at:
Hvis en gravid kvinne, med en jentebaby i magen, tar Ibuprofen i løpet av første trimester kan jentebabyen kanskje få redusert sin fremtidige fertilitet.

Det finnes ikke tilstrekkelig data for å komme til denne konklusjonen, fordi forskerne hverken har brukt gravide kvinner, jentebabyer eller undersøkt fremtidig fertilitet hos jentefostre eksponert for Ibuprofen i mors liv i forsøkene sine.

Man vet altså ikke om dette har noe å si for antallet eller kvaliteten på eggcellene hos jentefostre eksponert for Ibuprofen i første trimester når de når fertil alder. Kvinner modner flere egg hver syklus, hvor som oftest kun ett egg blir dominant og faller inn i egglederen ved eggløsning. Kanskje har det ingenting å si. Det er heller ikke mulig å konkludere med at jentefostrene vil kunne komme tidlig i overgangsalder eller oppleve infertilitet. Enkelt og greit fordi forskerne ikke har undersøkt dette.

Det er to hovedbegrensninger ved studien:

1) Eggstokkvevet fra fostrene ble undersøkt i laboratoriet, og ikke i levende fostre i magene på gravide kvinner som spiste Ibuprofen.

2) Det er ikke mulig å følge dette eggstokkvevet videre for å se på langtidsvirkninger av Ibuprofen

Forskerne selv sier det er nødvendig med mer forskning på hvordan Ibuprofen virker inn på eggstokker, og at flere andre smertestillende medikamenter også bør undersøkes nærmere.

Og som sjefsredaktøren i journalen som publiserte artikkelen, Professor Hans Evers, sier: På dette tidspunktet er dette spekulasjoner, og det kreves oppfølgende studier som over tid kan se på effekten av mors inntak av Ibuprofen i første trimester på døtrenes fertilitet når de når fertil alder.

De aller fleste Ibuprofen-spisende gravide kvinner har altså ikke tatt så mye Ibuprofen at konsentrasjonen hos fosteret når disse verdiene som forskningen her viser til. Husk at det gjaldt i mengder slik at konsentrasjonen av Ibuprofen rundt eggstokkvevet holdes på 10 µM i 7 dager sammenhengende. Det er mange tabletter med Ibux.

Likevel bør nok bruk av Ibuprofen holdes til et absolutt minimum for å oppnå smertestillende eller febernedsettende effekt, spesielt under graviditeten. Det vil ta mange år før man kan få svar på om Ibuprofen kan ødelegge fremtidig fertilitet hos jentefostre, og det er best å være på den sikre siden mens vi venter. Det aller beste rådet er å gjøre som legen din sier. Og slapp av- du har ikke gjort din ufødte datter infertil.

Ordforklaringer:

*µM står for mikromolar, her brukt som en betegnelse på konsentrasjon av Ibuprofen i en væske.

**germinalceller (engelsk: germ cells) er en celletype som kommer til å bli fremtidige kjønnsceller som eggceller og sædceller når personen blir kjønnsmoden.

Referanser:

1) Leverrier-Penna et al. Hum Repr 2018, Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo

2) eshre.eu

3) Store medisinske leksikon

 

Skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol

Tretrinnsraketten består av tre produkter som brukt sammen kan øke sjansene for å bli raskere gravid.

Når man har kommet til det stedet i livet at man planlegger å få barn ønsker man å bli gravid raskest mulig. Med få, enkle grep kan man allerede i startfasen finne ut av om alt er som det skal, eller om man har utfordringer som gjør at man må søke videre hjelp. Må man søke videre hjelp kan man finne ut av dette med en gang, og spares dermed for år med prøving og fortvilelse.

Tretrinnsraketten består av disse produktene:

1) SwimCount Sædkvalitetstest

Eneste test på markedet som gir svaret man er ute etter. SwimCount® sædkvalitetstest til hjemmebruk forteller akkurat det man trenger å vite – om mannen har nok friske svømmende sædceller til å kunne befrukte et egg.

2) Prefert Sædvennlig glidemiddel

Prefert er formulert for å ligne kvinnens naturlige livmorhalsslim (fertil sekret, cervical mucus) og lager derfor et optimalt miljø for befruktning. Brukes ved samleie i tiden rundt eggløsning for å maksimere sjansene for graviditet.

3) Make Sure Eggløsningstest Strimmel 10pk

Make Sure Eggløsningstest Strimmel gir svar på når sjansene er størst for å bli gravid. Testen viser nøyaktig tidspunkt for eggløsning, og gjør det enkelt å planlegge graviditet.

SwimCount Sædkvalitetstest

Testen måler sædcellenes motilitet (evne til å svømme), den absolutt viktigste og avgjørende mannlige faktoren for å oppnå graviditet. SwimCount måler kun antall svømmende sædceller, og gir dermed et direkte svar på mannens fertilitetspotensiale.

Hvorfor er det viktig å teste sædkvaliteten allerede i starten av prosessen med å prøve å bli gravid?

 • Om sædkvaliteten i følge testen er dårlig, vil man kunne spares for år med prøving og fortvilelse – svaret bidrar til at dere kan søke hjelp og utredning allerede i starten av prosessen
 • Om dere ikke tar en slik test (enten hjemme eller på laboratorium) kan dere risikere å prøve i årevis uten å oppnå graviditet, og vil dermed ikke oppdage at det er sædkvaliteten som er årsaken til uteblitt graviditet
 • Om sædkvaliteten i følge testen er ok og graviditet likevel over tid uteblir, kan man anta at det er andre årsaker som ligger til grunn – og dere kan oppsøke hjelp og utredning i forhold til dette

SwimCount er en avansert test med høy brukervennlighet

Utenpå ser testen svært enkel ut, den er i tillegg meget enkel i bruk: tilsett 0,5ml sæd, dytt en knapp frem og vent 30 minutter – dytt en knapp tilbake og les av svaret. Innvendig derimot er testen svært avansert, og teknologien er patentert.

Man skal kun tilsette sædprøven til testen, innen 30 minutter vil fargen indikere om antallet svømmedyktige (motile) sædceller er over eller under Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin grenseverdi for normal sædkvalitet (5 millioner motile sædceller per milliliter). SwimCount gir 96% nøyaktighet når man sammenligner med mikroskopi.

Synkende sædkvalitet over hele verden

Sædkvaliteten er synkende over hele verden. Hele 20% av alle menn har dårlig sædkvalitet, blant par som prøver å bli gravide er nettopp dårlig sædkvalitet årsaken til barnløshet i 50% av tilfellene.

Kan korte ned ventetiden – anbefales til alle par som planlegger og ønsker graviditet. Å teste sædkvaliteten i startfasen vil være med på å dramatisk korte ned prøveperioden om paret tidlig finner ut at ikke alt er som det skal, og de kan søke hjelp raskere.

Kjøp SwimCount Sædkvalitetstest her

*******       *******       *******

Prefert Vaginal Gel – sædvennlig glidemiddel for par som ønsker og planlegger graviditet

Når graviditet planlegges er det viktig å legge til rette for en vellykket befruktning. Sædcellene svømmer best i væske med høy pH og optimal osmolalitet/ionekonsentrasjon. Prefert er utviklet spesielt for dette formålet, er uten parabener og silikoner og brukes ved samleie i tiden rundt eggløsning for å maksimere sjansene for graviditet.

Under eggløsning forandrer livmorhalssekretet seg, og pH øker. Sædcellene er helt avhengige av høy pH for å overleve. Prefert er designet/formulert med høy pH og optimal ionekonsentrasjon for å etterligne kvinnens naturlige livmorhalsslim (fertil sekret, cervical mucus), og lager derfor et optimalt miljø for befruktning.

Naturlig fertilitet

Noen par blir enkelt gravide, men for at dette skal skje må én nøkkelfaktor være tilstede: naturlig fertilitet. Selv små forstyrrende faktorer kan påvirke fertiliteten – 1 av 6 par i fertil alder opplever ufrivillig barnløshet.

pH i skjeden varierer gjennom kvinnens syklus – sædceller er avhengig av høy pH for å overleve

De fleste dagene i kvinnens syklus er pH i skjeden lav, rundt 4-4,5. Den lave pH-verdien beskytter underlivet mot uønskede bakterier og sopp. Sædcellene overlever ikke ved lav pH, derfor øker pH i skjeden kraftig i tiden rundt eggløsning til 7-7,5 for å legge til rette for befruktning.

En av årsakene til at det kan være vanskelig å bli gravid er at kvinnen har lav pH i skjeden også i tiden rundt eggløsning. Dersom pH ikke øker naturlig til et sædvennlig nivå i tiden rundt eggløsning vil ikke sædcellene være i stand til å befrukte egget, og graviditet uteblir.

Tradisjonelle glidemidler gjør vondt verre – og kan faktisk i noen tilfeller være årsaken til at graviditet uteblir

Når graviditet ønskes og planlegges har man samleie når eggløsningstesten er positiv, samleiet/samleiene må skje på gitte tidspunkter under en kort periode og er ikke nødvendigvis basert på lyst. Mange par har dermed behov for glidemidler, og velger ut fra manglende kunnskap helt tradisjonelle glidemidler.

 • Hos par hvor kvinnen har lav pH i skjeden også i tiden rundt eggløsning vil man kunne oppleve at graviditet uteblir, og det gjør vondt verre når den lave pH´en i tradisjonelle glidemidler i tillegg svekker sædcellene/dreper dem.
 • Bruk av tradisjonelle glidemidler (istedenfor sædvennlig glidemiddel som øker pH i skjeden og lager optimalt miljø for sædcellene) kan i slike tilfeller – selv om mannens sædkvalitet er normal – være årsaken til at naturlig graviditet uteblir
 • Par (hvor kvinnen har normal pH i skjeden rundt eggløsning) som bruker tradisjonelle glidemidler med lav pH som svekker/dreper sædcellene kan oppleve at graviditet uteblir – selv om mannens sædkvalitet er normal

Kort oppsummert – Prefert øker sædcelleaktiviteten under eggløsningen
 • Lager optimale omgivelser for sædcellene
 • Legger til rette for sædcellenes overlevelse
 • Lager ideelt miljø og pH-verdi for befruktning
 • Øker motiliteten (bevegelsen) til sædcellene
 • Øker fremkommeligheten for sædcellene
 • Har optimal osmolalitet (ionekonsentrasjon) for sædceller
 • Inneholder naturlig arabinogalactan – en antioksidant som beskytter sædcellene
 • Arabinogalactan reduserer den osmotiske barrieren slik at sædcellene enklere og raskere når livmoren


Kan korte ned ventetiden 
– Prefert maksimerer sjansene for graviditet ved å lage optimale omgivelser for sædcellene, øke sædcelleaktiviteten, sørge for rett pH og legge til rette for befruktning. Anbefales til alle som planlegger og ønsker graviditet.


Illustrasjonene nedenfor viser det tydelig: sædvennlig glidemiddel gjør at sædcellene kan svømme fritt, og hjelpes dermed på vei mot målet.


*******       *******       *******

Make Sure eggløsningstest strimmel 10 stk

Tilpasset prøverne/planleggerne: Bruken av hjemmetester har endret seg kraftig det siste tiåret. Strimmeltester blir stadig mer populære fordi man oftere nå enn før planlegger graviditet, og i prosessen brukes langt flere tester enn det som tidligere var vanlig. Prøverne/planleggerne er ofte erfarne testere, og er fornøyde med den enkle strimmel-varianten som kan kastes i restavfallet. 

Miljøvennlig: Make Sure har flere tester pr eske = mindre avfall totalt. Strimmeltestene kan kastes i restavfall, og ikke i spesialavfall slik digitale tester må. Strimmeltestene er laget helt uten plast. Svanemerket.

Hvordan kan strimmeltester gi et like pålitelig svar som digitale tester?

Rimelige stav- og strimmeltester og kostbare digitaltester virker på akkurat samme måte: en strimmel inne i testen viser nivået av graviditetshormonet HCG eller eggløsningshormonet LH. Digitaltestene «overfører» teststreken til ord/symboler. Stav-/strimmeltester viser svaret som streker. Teknologien bak testene er standardisert – alle gir dermed et like sikkert svar.

Anbefales til alle som planlegger graviditet: planleggings- og prøvefasen kan være lang og kostbar for mange, Make Sure Eggløsningstest Strimmel kommer her inn som siste ledd i «tretrinnsraketten».
Den anbefales til alle som planlegger graviditet da den er rimeligst, og i tillegg til de andre fordelene nevnt ovenfor her er den akkurat like sikker og trygg som alle andre eggløsningstester.

Make Sure Eggløsningstest Strimmel gir svar på når sjansen er størst for å bli gravid. Den viser nøyaktig tidspunkt for eggløsning, og gjør det dermed enklere å planlegge graviditet. 1 pakke med 10 tester holder normalt til en syklus, som er tiden mellom to menstruasjoner.

Kjøp Make Sure Eggløsningstest strimmel her

Skrevet av Jannicke Mølbach, Produkt- og prosjektkoordinator i Tafre AS