Mange kvinner blir uvel de første 12 ukene av svangerskapet (første trimester). Derfor er det stor sannsynlighet for at medikamenter som inneholder Paracetamol (Paracet) eller Ibuprofen (Ibux) brukes i denne perioden.

En ny forskningsrapport (2018) omtales nå i ulike medier, som sier at gravides bruk av Ibuprofen skader fertiliteten til jentefostre. Gravide kvinner over hele verden er nå livredde for at de kan ha ødelagt sine døtres fremtidige sjanser for å få barn.

Slapp av, og husk at overskrifter i tabloidavisene ofte er dramatiske. Det går nok bra.

Det er estimert at rundt 30% av gravide kvinner bruker Ibuprofen de første tre månedene av graviditeten. Mange har derfor blitt skremt av den nye forskningen, som i tabloide medier kan bli presentert slik:

Tar du Ibux i første trimester mister du sjansen til å bli bestemor

Bruk av Ibux gir dramatisk tap av kjønnsceller hos fosteret

Mødre er skyld i døtrenes tidlige overgangsalder og infertilitet

Det gir kanskje mange lesere til artiklene, men samtidig unødvendig økt bekymring blant gravide. Derfor får du her en nøktern versjon av det forskerne har funnet ut, så kan du puste ut.

Forskerne gjorde to hovedundersøkelser (litt detaljert, men prøv å henge med):

1) Finne ut om Ibuprofen, som den gravide kvinnen spiser, kommer frem til fosteret i magen hennes.

De sjekket:
Konsentrasjonen av Ibuprofen i navlestrengen til 13 aborterte fostre ble målt; 5 der den gravide ikke hadde tatt Ibuprofen, og 8 der den gravide hadde tatt Ibuprofen før operasjonen.

De målte:
Konsentrasjonene av Ibuprofen i navlestrengene var like høye som i blodet til mor, og varierte fra 0,4 til 14 µM*. Den høyeste konsentrasjonen fant de kun i én av navlestrengene, og kvinnen som ga denne verdien tilhørte gruppen som hadde tatt den høyeste dosen, 800 mg (4 tabletter á 200 mg) 5 timer før operasjonen. Alle de andre navlestrengene hadde konsentrasjoner av Ibuprofen under 7 µM (også de andre kvinnene som hadde tatt 800 mg).

De konkluderte:
Ibuprofen kommer seg gjennom morkaken og inn i navlestrengen hos fosteret, noe som eksponerer fosteret for Ibuprofen.

2) Finne ut om eksponering for Ibuprofen påvirker eggstokkvev hos jentefostre.

De sjekket:
De tok ut eggstokkvev fra 185 jentefostre som ble abortert 7-12 uker etter befruktning. Hver av de 185 eggstokkprøvene ble delt opp i millimetersmå biter og dyrket i skåler i et laboratorium. Bitene ble eksponert for Ibuprofen med verdier 0, 1, 10 eller 100 µM i 2, 4 eller 7 dager.

De målte:
Det ble observert redusert antall germinalceller** i noen av prøvene, men disse observasjonene var kun signifikante (beviselig forskjellige fra kontrollprøvene uten Ibuprofen) i de tilfellene hvor eggstokkvevet ble behandlet med Ibuprofen som ga konsentrasjon 10 µM sammenhengende i 7 dager.

De konkluderte:
I eggstokkvev under utvikling er spesielt germinalceller sensitive for skader forårsaket av Ibuprofen.

Det trengs (selvfølgelig) mer forskning

Basert på disse resultatene kommer tolkningen om at:
Hvis en gravid kvinne, med en jentebaby i magen, tar Ibuprofen i løpet av første trimester kan jentebabyen kanskje få redusert sin fremtidige fertilitet.

Det finnes ikke tilstrekkelig data for å komme til denne konklusjonen, fordi forskerne hverken har brukt gravide kvinner, jentebabyer eller undersøkt fremtidig fertilitet hos jentefostre eksponert for Ibuprofen i mors liv i forsøkene sine.

Man vet altså ikke om dette har noe å si for antallet eller kvaliteten på eggcellene hos jentefostre eksponert for Ibuprofen i første trimester når de når fertil alder. Kvinner modner flere egg hver syklus, hvor som oftest kun ett egg blir dominant og faller inn i egglederen ved eggløsning. Kanskje har det ingenting å si. Det er heller ikke mulig å konkludere med at jentefostrene vil kunne komme tidlig i overgangsalder eller oppleve infertilitet. Enkelt og greit fordi forskerne ikke har undersøkt dette.

Det er to hovedbegrensninger ved studien:

1) Eggstokkvevet fra fostrene ble undersøkt i laboratoriet, og ikke i levende fostre i magene på gravide kvinner som spiste Ibuprofen.

2) Det er ikke mulig å følge dette eggstokkvevet videre for å se på langtidsvirkninger av Ibuprofen

Forskerne selv sier det er nødvendig med mer forskning på hvordan Ibuprofen virker inn på eggstokker, og at flere andre smertestillende medikamenter også bør undersøkes nærmere.

Og som sjefsredaktøren i journalen som publiserte artikkelen, Professor Hans Evers, sier: På dette tidspunktet er dette spekulasjoner, og det kreves oppfølgende studier som over tid kan se på effekten av mors inntak av Ibuprofen i første trimester på døtrenes fertilitet når de når fertil alder.

De aller fleste Ibuprofen-spisende gravide kvinner har altså ikke tatt så mye Ibuprofen at konsentrasjonen hos fosteret når disse verdiene som forskningen her viser til. Husk at det gjaldt i mengder slik at konsentrasjonen av Ibuprofen rundt eggstokkvevet holdes på 10 µM i 7 dager sammenhengende. Det er mange tabletter med Ibux.

Likevel bør nok bruk av Ibuprofen holdes til et absolutt minimum for å oppnå smertestillende eller febernedsettende effekt, spesielt under graviditeten. Det vil ta mange år før man kan få svar på om Ibuprofen kan ødelegge fremtidig fertilitet hos jentefostre, og det er best å være på den sikre siden mens vi venter. Det aller beste rådet er å gjøre som legen din sier. Og slapp av- du har ikke gjort din ufødte datter infertil.

Ordforklaringer:

*µM står for mikromolar, her brukt som en betegnelse på konsentrasjon av Ibuprofen i en væske.

**germinalceller (engelsk: germ cells) er en celletype som kommer til å bli fremtidige kjønnsceller som eggceller og sædceller når personen blir kjønnsmoden.

Referanser:

1) Leverrier-Penna et al. Hum Repr 2018, Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo

2) eshre.eu

3) Store medisinske leksikon

 

Skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol