Høy BMI påvirker fertiliteten både hos mann og kvinne.

Hos menn er det sett sammenheng med økt BMI og redusert sædkvalitet. Hos kvinner vil økt BMI først og fremst forverre et modningsproblem, også kalt PCOS.

En ser også økt antall svangerskapsykdommer med økende BMI. Dette er grunnen til at mange klinikker har en øvre BMI grense for å tilby behandling.

En ønsker at kvinnen (og mannen) reduserer vekten før behandling starter, nettopp fordi at det gir positive og gunstige effekter.

Det er nok forskjeller fra klinikk til klinikk. Mange private klinikker har en øvre BMI grense på 35.

En må imidlertid legge til individuelle vurderinger og ikke kun BMI som et tall. Hvis det ikke er noen andre risikofaktorer (hos kvinnen selv + familiehistorien) så kan en tilby behandling også ved høyere BMI.

Svaret er gitt av Jon Hausken, medisinsk ansvarlig ved Klinikk Hausken

Trykk her for å lese mer om Klinikk Hausken