Verdens helseorganisasjon har i mange år (siden 1999) sagt at en mann bør ha 2 milliliter sæd og 20 millioner sædceller per milliliter for å være fertil. Dette kravet gikk i 2010 ned til 1,5 ml og 15 millioner sædceller per ml.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol