Hvis man ikke har eggløsning kalles det anovulation og har man uregelmessige sykler kalles det oligovulation. Disse to årsakene utgjør en stor andel av kvinnelig infertilitet. Snakk med en gynekolog hvis din syklus er:

  • Kortere enn 21 dager
  • Lenger enn 36 dager
  • Sterkt varierende fra syklus til syklus

Uregelmessig syklus betyr at hormonene i kroppen ikke er helt balanserte. Slike hormonuregelmessigheter kan videre føre til andre problemer som mangel på cervical mucus, forandringer i endometrium (innsiden av livmoren), unormale nivåer av progesteron og en kortere luteal fase.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol