Produksjon av friske sædceller krever en temperatur som er lavere enn kroppstemperaturen, ca 35-36 grader celsius. Testiklene har derfor en innebygd termostat som sikrer optimal temperatur for denne produksjonen. Derfor vil testiklene bli lange når temperaturen er høy og krympe seg til kroppen når temperaturen blir lav. Det er kroppens måte å regulere dette på for å hele tiden optimalisere sædcelleproduksjonen.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol