Eggløsningen skjer ofte midt mellom to menstruasjoner, men dette er veldig individuelt både mellom ulike kvinner og/eller mellom sykluser hos én kvinne. Det er stor sannsynlighet for at du har eggløsning 12-16 dager før første dag av neste menstruasjon. Har man en regelmessig syklus på 30 dager vil man  med stor sannsynlighet ha eggløsning på dag 16 (30-14=16). Noen har en syklus på 18 dager mens andre kan ha så lange som 80 dagers sykluser. Med syklus menes tiden mellom første dag med blødning i en menstruasjon til første dag med blødning i neste menstruasjon.

Det er lurt å kjenne til egen eggløsningssyklus når man planlegger graviditet. Du kan enkelt bli kjent med din syklus ved å bruke eggløsningstester, som du kan kjøpe her.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol