Jeg skjønner godt at du blir usikker på eggløsningstesten når slike kommentarer dukker opp.

Din test

Slik jeg forstår det er dette første dagen du tester og du har brukt én test. Da du så på den ca. 3-5 minutter etter at du dyppet den, var de to strekene like sterke. Det vil si, som du skriver, at eggløsningstesten er positiv. Men:

Finn ditt unike mønster

Likevel er det en god grunn til at det er mange tester i esken, og man bør teste flere dager for å finne sitt mønster. Hadde testen vært sterkere med gårsdagens urin, eller blir den sterkere i morgen? Det fine med strimmeltester er at man kan teste ofte. Først da ser man helheten, og blir kjent med sin unike syklus. For den er slett ikke lik hos alle kvinner!

LH-nivået er lavt hos noen og høyt hos andre

En kvinne i fruktbar alder har normalt et LH-nivå under 14 mIU/ml når hun ikke har eggløsning. 12-36 timer før eggløsningen skjer øker dette nivået, men det øker ikke like mye for alle kvinner! Noen får kanskje 30 mIU/ml mens andre får 200 mIU/ml! Da blir det naturligvis også stor forskjell på strekene hver enkelt person får ved bruk av testene. Fordi:

Eggløsningstester er ulike

Eggløsningstester er forskjellige- og har ulik sensitivitet. Det vanligste er at sensitiviteten på testene er mellom 20 og 40 mIU/ml. Jo lavere tall her, desto mer sensitiv er testen, altså det skal lavere mengde LH til for å få en positiv test.

Make Sure Eggløsningstest

Testen du har brukt, Make Sure Eggløsningstest strimmel, har sensitivitet på 25 mIU/ml. Dersom teststreken er like sterk som kontrollstreken 3-5 minutter etter den er dyppet i urin er konsentrasjonen av LH i din urin 25 mIU/ml.

Andre eggløsningstester

Bruker du tester med høyere sensitivitet ville nok teststreken vært sterkere enn kontrollstreken med samme urinprøve. Og på samme måte ville teststreken vært enda svakere sammenlignet med kontrollstreken på en test med lavere sensitivitet.

Les resultatet av testen til riktig tid

Kanskje bildet av testen din, som du viste til andre, ble tatt etter at det hadde gått 5 minutter? Hvordan testen ser ut etter 5 minutter skal man ikke bry seg om. Mange liker å spare på testene og sammenligne dem fra dag til dag, men det gir ingen mening. Man skal KUN sammenligne teststrek med kontrollstrek på den SAMME testen. Aldri sammenligne streker tester imellom. Venter du lenger enn 5 minutter med å lese av resultatet kommer du utenfor referansetiden som er brukt under testing på laboratoriet i forbindelse med utviklingen av testene. Resultatet kan dermed ikke garanteres basert på det du da ser.

Strimmeltester og digitale tester

Prinsippet for en eggløsningstest er lik uansett hvordan testen er utformet. Du kan bruke de billigste billigtestene eller de dyreste digitaltestene. Svaret du får er det samme. Fordi inne i de dyreste digitale testene er det også en strimmel.

Make Sure Eggløsningstester vs «de billigste billigtestene på nett»

Make Sure Eggløsningstester er strimler som er bredere, og har høyere kvalitet, enn de billigere strimlene. Mengden antistoff som er brukt i Make Sure-testene er nøye tilpasset bredden på strimmelen, og gir et svært pålitelig resultat. En utfordring for de aller smaleste testene er at streken skal lages på svært begrenset plass, og derfor kan se sterkere ut enn den egentlig skal være.

Vi har svært god kontakt med fabrikken som lager testene til Make Sure, og representanter fra den kinesiske fabrikken besøkte oss her i lille Tønsberg under utviklingen av testene. De er svært profesjonelle, og i november skal vi på reise for å besøke dem! Hver batch vi mottar blir også nøye testet på laboratoriet vårt i Tønsberg. Make Sure gir i tillegg en merverdi fordi vi kun er en liten telefon eller mail unna, vi snakker norsk, og vi har svært god kunnskap om biokjemien bak testene.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg