Sædcelleproduksjonen er veldig kompleks, og består av flere celledelinger. Primære kjønnsceller blir spesialiserte allerede under utviklingen av guttefosteret i magen til mor, og ender til slutt opp i testiklene før fødselen. Det er i testiklene sædcelleproduksjonen foregår.

I det gutten kommer i puberteten starter fullføringen av utviklingen av spermstamceller til ferdige sædceller. Det dannes hulrom i testiklene som etter hvert utvikles til kanaler med lengde på opptil 60 cm. Disse kanalene er ultratynne og kan til sammen utgjøre 300-350 meter i en voksen manns testikkel. Inne i disse kanalene finner man kjønnscellene til mannen i ulike faser av spesialisering.

Utviklingen av kjønnscellene starter med spermatogonia helt ytterst mot kanalveggen. Videre mot midten av kanalen spesialiserer de seg til primære spermatocytter og videre til sekundære spermatocytter. Disse spesialiserer seg videre til spermatider før de til slutt blir sædceller. Sædcellene finnes altså i sentrum av kanalen, lengst vekk fra kanalveggen.

I tillegg til de utviklende kjønnscellene finnes nok en celletype inne i kanalen. Disse kalles Sertoli celler og er svært viktige for sædcelleproduksjonen. Sertolicellene avgir blant annet næring og hormoner, og fungerer som et støtteapparat for utviklingen av sædcellene.

En mann produserer normalt 50 000 sædceller hvert minutt fra tenårene til han blir rundt 70 år gammel. Selv om lageret av sædceller fylles på 48 timer er det ikke dermed sagt at disse cellene kun påvirkes av mannens livsstil de siste to døgn. Det tar nemlig 3 måneder å lage sædceller. Sædcellene lages i testiklene hvor én sædcelle vokser i 72 dager. Deretter tar det 20-30 dager å modne sædcellene. Gamle sædceller dør, og nye kommer til hele tiden. Denne fornyingen av celler utgjør ca 1% av sædcellene hver dag.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol