Hvis du har fått resultat fra en sædanalyse og den sier «15% kvalitet» eller «bra speed» eller «ok» har ikke laben helt oversikt over hva slags krav som stilles til en sædanalyse. Verdens Helseorganisasjon har en hel bok om hva som skal med i en analyse, og det er ikke småtteri. Det er ikke alltid like enkelt å forstå medisinske forkortelser og faguttrykk, og da blir sædanalyseskjemaet du fikk fra laben vanskelig å tyde. Her er noen forklaringer:

Du skal minst få vite følgende:

Volum:
Sædvolumet må være over 1,5 ml

pH:
pH i sædvæsken må være over 7,2

Viskøsitet:

Lukt:
Laboranten kommenterer i skjemaet dersom det er sterk, stram lukt, som for eksempel av urin.

Visuelt utseende:
Prøven skal være grå og opalescence. Den kan også være litt gulaktig dersom det er lenge siden forrige utløsning.

Motilitet:
Her deles det opp i klassene A,B,C og D etter hvor raskt sædcellene svømmer, og retningssansen. Klasse A svømmer raskest og klasse D beveger seg ikke i det hele tatt.

Klumping (Aggregering/Agglutinering):
Sædceller klumper seg hovedsaklig av to grunner. Enten aggregering som er klumper av døde celler eller av sædceller som klumper seg rundt andre celletyper som finnes i prøven. Eller agglutinering som kommer av antistoff-binding. Ofte skjer dette i et mønster, som at sædcellene klumper seg hode mot hode eller hale mot hale.

Andre celletyper:
Det kan være enkelte andre celletyper i en sædprøve, for eksempel hudceller. Det er vanlig. Men det er enkelte celletyper man ikke ønsker seg i en sædprøve, og dette er runde celler. Disse kan enten være uferdige sædceller (fra stadiet før de får hale) eller så kan det være hvite blodceller. De sistnevnte er kroppens politi og reagerer på inntrengere. Sædprøven sjekkes også for røde blodceller, bakterier og protozoa.

Vitalitet:
Her skiller man mellom levende og døde celler. Det er viktig å vite at sædceller som ikke beveger seg ikke nødvendigvis er døde.

Konsentrasjon:
Det må være over 15 mill/ml

Totalt antall sædceller i prøven:
Det må være over 39 mill

Morfologi:
Sædcellenes utseende er viktig for å kunne svømme godt frem til egget. Her sjekkes det om sædcellene er normale eller om de har feil. Feilene deles inn i hodefeil, midtdelfeil, halefeil og cytoplasmadråpe.

Teratozoospermindex:
De fire ulike morfologiske feilene kan forekomme alene eller sammen. TZI måler antall feil per celle, og den må ikke være over 1,87.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg