Hormoner er kjemiske beskjeder som produseres av et organ i kroppen for å sende beskjed til et annet organ. Det kan sammenlignes med en postmann som gir fra seg et brev med instruksjoner til mottakeren. Mottakeren leser brevet og gjør slik som det står i brevet.

Det er (minst) 5 hormoner involvert i en eggløsningssyklus:

  1. Gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) produseres av hypothalamus, en del i hjernen. Beskjeden sendes til hypofysen, en annen del av hjernen, med instruks om å produsere hormoner som kalles gonadotrophiner.
  2. Follicle stimulating hormone (FSH) er det ene av gonadotrophin-hormonene som produseres av hypofysen. FSH virker på eggstokkene.
  3. Luteinizing hormone (LH) er det andre av gonadotrophin-hormonene som produseres av hypofysen. LH virker også på eggstokkene.
  4. Østrogen er det viktigste kjønnshormonet hos kvinnen. Østrogen produseres av eggstokkene og virker på flere ulike organer i tillegg til kjønnsorganene.
  5. Progesteron er det andre kjønnshormonet hos kvinnen. Det produseres av eggstokkene og virker hovedsakelig på kjønnsorganene.

Svaret er skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol