Når man først har bestemt seg for å søke medisinsk assistanse for å få hjelp til å få barn, er en av de første og viktigste spørsmålene man stiller «Hva er sjansen vår for å bli gravid?» Et spørsmål man kanskje skulle tro var enkelt å få svar på, men som kan være vanskelig i praksis. Og spesielt dersom man skal prøve å sammenligne resultater fra forskjellige behandlingssteder, blant annet fordi klinikker presenterer tallene sine på forskjellige måter. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvorfor det er slik, og hva dere kan gjøre for å få et best mulig svar på spørsmålet.

Hvorfor forskjellige suksess-rater?

I en ideell verden ville det vært ett tall å forholde seg til og man kunne sammenlignet klinikker direkte. Slik er det dog ikke. Kort fortalt kan dette deles opp i to hovedgrunner; det er forskjellige måter å definere suksess på, og det er flere faktorer som påvirker sjansen.

Spørsmålet var «hva er sjansen for å bli gravid?», men hva mener man med det? Positiv graviditetstest, hjerteaksjon på ultralyd, eller født barn? Og målt i forhold til hva? Første samtale med lege, oppstart på medisiner, egguttak, eller kanskje tilbakeføring av embryo? Hva om man får embryo på frys og det er dette man blir gravid med? Og hva om man trenger fire forsøk for å få ønskebarnet, teller det som tre nei og ett ja på spørsmålet, eller er svaret ja? Hver og én av disse mulighetene er en versjon av suksess, og har dermed sitt eget tall som kan presenteres.

Videre er det flere faktorer som kan påvirke sjansen. Dere som par er unikt, og kan ikke bare reduseres til et tall. Blant faktorene som påvirker sjansen før behandlingsstart er alder, grunnen til at man ikke blir gravid, om man har hatt tidligere forsøk, og eggreserven. I tillegg kan valg av behandling spille inn, og underveis vil kvaliteten på og antallet embryo kunne påvirke sannsynligheten, og ikke minst vil det ha noe å si hvor mange embryo man setter tilbake. Og basert på hvilken måte man måler suksess på så kan sjansen gå både opp og ned dersom man for eksempel setter tilbake to embryo i stedet for ett nå og ett til frys. (Sjansen for å bli gravid med en gang vil gå opp, men det vil også sjansen for tvillinger. Men sjansen for at man til slutt får et barn med seg hjem kan gå ned siden man satser alle embryoene på en innsetting).

Det er med andre ord mange måter å måle suksess på, og siden hvert par er unikt kan man ikke bare legge frem ett tall. Man forventer selvsagt å få en behandling som er individuelt tilpasset til sin situasjon, og da må man også ha individuelt tilpasset statistikk.

Jegvilhabarn.no IVF

«I en ideell verden ville det vært ett tall å forholde seg til og man kunne sammenlignet klinikker direkte»

Hvordan få et bedre svar?

At det finnes mange måter å måle suksess på gjør ikke at vi er noe nærmere svaret på spørsmålet vårt, så hvordan går man frem for å få et bedre svar? I motsetning til blant annet England, så finnes det per i dag ikke standardiserte versjoner av suksessrate hos norske klinikker som blir publisert. (For en innføring i hvordan de måler suksess i England kan man ta en kikk på HFEA sine sider. Kortversjonen er at de presenterer antall fødsler per påbegynte behandling, samt antall levende fødte barn per tilbakeførte embryo. Hver av disse blir delt opp i forskjellige aldersgrupper, siden dette har stor påvirkning på suksessraten. De norske klinikkene melder hvert år inn tall til helsedirektoratet, og vil dermed kunne finne tilsvarende tall. Aldersgrupperingene for rapportering i Norge er: Under 30, 30-34, 35-39 og Over 39, og i 2013 var fødselsraten per påbegynte behandling henholdsvis 29,0%, 27,8%, 21,0% og 10,4%, noe som gav en total suksessrate i Norge på 23,5% (Les fotnote 1).

Videre anbefaler jeg å tenke nøye igjennom hva det er man vil ha svar på. Er det sjansen for å få et barn med hjem nå med en gang? Er det sjansen for å få et barn på dette forsøket pluss eventuelle fryseforsøk (såkalt kumulativ fødselsrate)? Eller er det kanskje sjansen for å få et barn i løpet av et behandlingsforløp som muligens består av flere forsøk? Og om man medisinsk sett kvalifiserer til tilbakeføring av to embryo, hva føler man i forhold til muligheten for å få tvillinger?

Heldigvis er det slik at de aller fleste som ønsker det får det eller de barna de ønsker, og at de norske klinikkene gir god behandling. Og jo bedre du selv har definert hva du mener med suksess, jo lettere er det for klinikken å svare på hvordan de kan hjelpe deg på veien.

  1. Jeg har her valgt å slå sammen kolonnene merket «prøverør», altså IVF og ICSI samlet. Dette inkluderer ikke PESA/TESA eller donorbehandlinger, noe som ville gitt litt andre tall. Frys er heller ikke inkludert, men om jeg hadde valgt å estimere kumulativ fødselsrate ved å legge til antall fødsler fra frys ville den totale raten i Norge blitt 30,9%. Med andre ord, det er viktig å definere hva man mener med suksessrate.

Skrevet av Snorre Eikeland

Artikler du kanskje liker

Sammen er de sterke

Sædcellen er menneskets aller minste celle

Hva er det med denne sædcellen? Den cellen som du ikke engang lager før du er rundt 12 år, og så PANG skal du produsere 1000 sædceller hver gang hjertet ditt slår -for resten av livet! Og så trenger ikke kroppen den selv en gang….

Det finnes mange muligheter når du vil bli gravid

Fertilitetsklinikker i Norge- her finner du dem!

Dere har forsøkt å bli gravid en stund, men det tar tid å bli gravid, så dere ønsker å oppsøke en fertilitetsklinikk. Det kan hende dere ønsker å høre mer om assistert befruktning, inseminering, ivf og sædkvalitet. Men hvilke byer har fertilitetsklinikker? Er de offentlige…

Oligoasthenoteratozoospermia

Diagnose: dårlig sædkvalitet

Leger bruker ofte veldig rare ord og uttrykk når diagnoser skal stilles og tilstander beskrives. For mannen i gata er det ofte klin umulig å skjønne hva som er greia, og noen ganger vil man heller ikke spørre. Enten fordi man ikke vil virke uvitende (ja,…

Last inn flere saker