Mange ender opp med å være «oppi årene» når de begynner å prøve å bli gravid. For noen har dette vært et bevisst valg, for andre et ufrivillig valg. Uansett- kjønnscellene blir dårligere jo eldre man blir, og dette gjelder både menn og kvinner. Joda, også menn. Kanskje spesielt kvinner, som faktisk går tom for egg, men altså- alle kjønnsceller får dårligere kvalitet med alderen. Går det så an å fryse tiden? I Norge går det an for menn, men ikke for kvinner.

 

Fryse ned kjønnsceller
Mens sædceller er menneskets aller minste celler, og superenkle å fryse for lagring, er eggceller menneskets største celler, og skikkelig tricky å fryse for lagring. Helt til nå.

Det finnes to grunnleggende teknikker for å fryse ned egg:

– Kontrollert langsom nedfrysing

– Ultrarask nedkjøling ved en teknikk som kalles vitrifisering

 

Lenge siden det hele startet
Nå er det allerede en god stund siden den aller første fødselen av et barn laget fra et frossent egg. Det skjedde i 1986 i Australia. Da var jeg 7 år, og tenkte ikke så mye over eggnedfrysningsteknikker, men på den tiden var det altså vanlig med den første teknikken som fryste egget gradvis ned over lang tid. Denne teknikken viste seg å være ganske dårlig på grunn av eggets store volum i forhold til overflate, og det var stor sjanse for at det ble dannet is inne i egget. For å hindre isdannelse ble det tilsatt nedfrysningsbeskyttende tilleggsstoffer (CPAs) i mediumet egget ble fryst ned i. En del andre utfordringer var det også, men det skal jeg ikke gå videre inn på. Poenget var at teknikken hadde klare begrensninger. Teknikken er fremdeles i bruk i dag, men man går stadig mer over til teknikk 2. Klinikker oppfordres til å bruke vitrifisering for å fryse egg dersom utstyr og kompetanse er tilgjengelig i klinikken.

 

Forbedring av teknikker gir større suksess
Teknikk nummer 2, vitrifisering, er nå den aller beste metoden for å fryse ned egg. Metoden krever høyere konsentrasjon av CPAs, noe som reduserer risiko for dannelse av is, og gir høyere overlevelsesrate.

Det finnes to grunnleggende teknikker for vitrifisering:

– Åpen vitrifisering
– Lukket vitrifisering

Åpen vitrifisering gjør at egget som skal fryses ned kommer i direkte kontakt med flytende nitrogen. Lukket vitrifisering gjør at egget ikke kommer i direkte kontakt med flytende nitrogen. Den første vitrifiseringsteknikken har forskere stilt spørsmål ved fordi egget ikke behandles sterilt på grunn av kontakten med flytende nitrogen. Derfor har teknikk nummer 2 blitt den foretrukne teknikken å bruke.
Vitrifisering gir bedre overlevelse, befruktning og graviditetsrate, og det blir stadig flere forskningsresultater på dette feltet. Det siste er at bruk av fryste egg har tilnærmet lik graviditetsrate som bruk av ferske egg. Det er mange resultater fra ulike klinikker, og det er forskjell på om de bruker graviditetsrate eller den såkalte «baby-take-home» raten. Det spiller jo ingen rolle hvor mange som blir gravide, hvis ingen går gravide lenge nok til å få med seg en baby hjem, så sjekk riktig rate når tallene vurderes opp mot hverandre.

 

Nedfrysning blir tilgjengelig for alle som vil
Mens nedfrysning av egg tidligere var reservert kvinner med medisinske utfordringer har det nå blitt et uttrykk som heter «social egg freezing». Dette er et tilbud som finnes på mange fertilitetsklinikker verden over, og handler om å fryse ned egg fordi man av sosiale årsaker ikke ønsker barn på nåværende tidspunkt. Håpet er jo at eggene kan brukes senere i livet om man skulle ønske seg barn da.

 

Nedfryste egg forenkler eggdonasjon
Bruken av frosne egg gir også mulighet til å møte noen vanlige utfordringer i eggdonasjonsbehandling. Eldre kvinner kan få donert egg fra yngre kvinner ved aldersrelatert infertilitet. Eventuelt sine egne egg som hun lagret tidligere i livet. Det er også et poeng at man slipper å synkronisere menstruasjonssykluser mellom donor og mottaker, rekker også å teste donorene for mulige infeksjonssykdommer før innsetting av eggene i mottaker, og korter ned ventetiden for flere mottakere siden alle eggene ved bruk av ferske egg er reservert til én mottaker (søskenforsøk).

 

Blir det mulig å fryse ned egg i Norge?
Det er mulig i dag for kvinner med medisinske utfordringer, og man kan forhøre seg med lege/sykehus. Erfaringsmessig kommer Norge etter andre land på områder som omhandler biologi og etikk slik som dette. Dersom dette er en viktig sak for deg kan du følge med på hva de ulike politiske partiene mener om dette, i tillegg til Bioteknologirådets arbeid og møter. Det kan være enklere å lage lover som regulerer nedfrysing av egg enn det er ved nedfrysing av embryoer. Dette fordi det kun er én eier og ikke to. I Norge er det altså ikke lov å fryse ned ubefruktede egg på bakgrunn av sosiale årsaker, kun medisinske.

Referanser:
Catrin E. Argyle, Joyce C. Harper, Melanie C. Davies; Oocyte cryopreservation: where are we now?, Human Reproduction Update, Volume 22, Issue 4, 1 June 2016, Pages 440–449

Bioteknologirådet på bion.no

Skrevet av Christel Taranger Freberg, PhD Mol Biol

Artikler du kanskje liker

Sammen er de sterke

Sædcellen er menneskets aller minste celle

Hva er det med denne sædcellen? Den cellen som du ikke engang lager før du er rundt 12 år, og så PANG skal du produsere 1000 sædceller hver gang hjertet ditt slår -for resten av livet! Og så trenger ikke kroppen den selv en gang….

Det finnes mange muligheter når du vil bli gravid

Fertilitetsklinikker i Norge- her finner du dem!

Dere har forsøkt å bli gravid en stund, men det tar tid å bli gravid, så dere ønsker å oppsøke en fertilitetsklinikk. Det kan hende dere ønsker å høre mer om assistert befruktning, inseminering, ivf og sædkvalitet. Men hvilke byer har fertilitetsklinikker? Er de offentlige…

Oligoasthenoteratozoospermia

Diagnose: dårlig sædkvalitet

Leger bruker ofte veldig rare ord og uttrykk når diagnoser skal stilles og tilstander beskrives. For mannen i gata er det ofte klin umulig å skjønne hva som er greia, og noen ganger vil man heller ikke spørre. Enten fordi man ikke vil virke uvitende (ja,…

Last inn flere saker