Mange kvinner med PCOS ønsker behandling med akupunktur for å få en mer regelmessig syklus, eller å få hjelp til å bli gravid. PCOS er en hormonforstyrrelse som rammer kvinner, og som ofte oppdages når hun er i reproduktiv alder. Hormonforstyrrelsen kan blant annet gi infertilitetsproblemer på grunn av manglende eggløsning, eller menstruasjonssykluser som er lengre enn 35 dager.

Forskning på behandling av PCOS med akupunktur

Over hele verden foregår det forskning på PCOS og akupunktur. En anerkjent forsker i miljøet, Elisabet Stener-Victorin, har gjort flere studier over en 20 årsperiode. Forskningsgruppen hennes ved Karolinska Institutet i Stockholm fokuserer på reproduktiv endokrinologi og metabolisme, og har undersøkt om akupunktur kan forbedre eggstokkfunksjonen og gi mer regelmessige menstruasjonssykluser hos kvinner. Det er flere forskningsstudier som har vist at elektroakupunktur og manuell akupunktur kan påvirke hormon-nivåene hos kvinner med PCOS (4, 5, 11, 12).

 

Elektroakupunktur og fertilitetshormoner

Elektroakupunktur har vist å kunne endre kvinners fertilitetshormoner fordelaktig (10). Kvinner med PCOS har ofte et høyt nivå av hormonet Anti-Müllerian Hormon (AMH). AMH er et hormon som måles i blod, og som forteller noe om antall egg som er igjen eggstokkene. Ved PCOS er det også vanlig med lave nivåer av Follikkelstimulerende Hormon (FSH).  FSH har som oppgave å stimulere folliklene slik at eggløsning kan skje. Med lave nivåer av FSH kan dette resultere i at eggløsning uteblir. Høyere nivåer av Luteiniserende Hormon (LH) er også vanlig ved PCOS (7). Forskning på akupunktur og PCOS har vist at elektroakupunktur kan gi høyere nivåer av FSH, og lavere nivåer av AMH og LH (15).

Forskerne ved Karolinska Institutet sammenlignet effekten av elektroakupunktur og trening på PCOS, og de brukte ultralyd og blodprøver for å finne svar på om hormonene endret seg. Det viste seg at elektroakupunktur, men ikke trening, reduserte AMH og eggstokkvolumet* hos kvinner med PCOS (2). Forskerne mener derfor at elektroakupunktur kan være et nyttig verktøy i behandling av kvinner med PCOS (12), eller kvinner med manglende menstruasjon (4)(5).

Elektroakupunktur og blodstrømmer

Forskerne ved Karolinska Institutet har vist at elektroakupunktur øker blodstrømmen til eggstokkene. Det ble også observert med MR at hjernenes hormonsystem (Hypotalamus, AR) ble aktivert. Dette kan også sees i sammenheng med endringene av hormonene (4, 5, 11, 12, 7). Forskere ved Sahlgrenska sykehus i Gøteborg fant ut at elektroakupunktur også øker blodstrømmen til livmor. Dette forsøket har blitt gjentatt flere ganger med samme resultater (10,11, 13 ). Det antas at akupunktur kan støtte prosessen ved å stimulere den siste fasen av follikelutviklingen, samt minske eggstokkvolumet og miljøet i eggstokkene.

Elektroakupunktur og menstruasjonsfrekvens

Forskning har vist at akupunktur og elektroakupunktur kan bidra til å gi mer regelmessige menstruasjonssykluser hos kvinner med PCOS eller uteblitt menstruasjon (2, 8).

Akupunktur, PCOS og Insulinresistens

PCOS kan gi høye nivåer av insulin i blodet, og forskere har sett en sammenheng mellom PCOS og insulinresistens. I dag kan våre matvaner øke risikoen for insulinresistens. Usunn livsstil, stress og kosthold kan gi overproduksjon av insulin for å opprettholde normalt blodsukker.

Det høye nivået kan stimulere cellene som omgir folliklene i eggstokkene, og gjøre at det produseres mer testosteron. Dersom det blir produsert for mye testosteron, kan dette forstyrre eggstokkfunksjonen og menstruasjonsyklusen (13, 2). Forskning har vist at akupunktur reduserer testosteronnivået og risikoen for insulinresistens (5, 6, 10, 11, 13), at elektroakupunktur regulerer insulinet fordelaktig, og at elektroakupuntur kan redusere risikoen for insulinresistens (4, 3).

 

Ditt første møte med akupunktøren

I ditt første møte med akupunktøren samles relevant informasjon om din generelle helse, og din menstruasjonssyklus. Akupunktøren analyserer din sykdomshistorie, og fokuserer på et eller flere forhold som kan påvirke befruktning av egg, og stimuleringen av folliklene. Akupunktøren vil ta utgangspunkt i hvor du er i din syklus, og behandle deg ut ifra dette.

Fokus og mål med akupunkturbehandling ved PCOS

Under behandlingen vil akupunktøren ha fokus på din eggstokkaktivitet, fremme modningen og frigjøringen av egg, samt å øke blodgjennomstrømningen til dine eggstokker og livmor.

Hensikten er å få en mer regelmessig syklus, hemme veksten av flere follikler i eggstokkene, og samtidig stimulere frem eggløsning.

Når eggløsningen først skjer er det viktig at du fortsetter med akupunktur videre i din syklus. Da vil akupunktøren jobbe for å optimalisere din syklus frem mot en eventuell graviditet, eller din neste eggløsning, ved å støtte og fremme eggløsningen på tidspunktet rett før eller rett etter eggløsningen, for å bistå egget eller at det befruktete egget fester seg til livmoren. Du vil også få kostholdsråd og motivasjon til en sunnere livsstil, i tillegg til behandling.

Har du PCOS og vurderer akupunktur under IVF?

Skal du, eller er du, igang med IVF forsøk, er det viktig at akupunktøren du velger har kompetanse innenfor infertilitet, fertilitet, PCOS og IVF. Om du har PCOS har du har lettere for å bli overstimulert av medisinene, og da er det viktig at du går til en sertifisert klassisk akupunktør som har kjennskap til PCOS.

Dersom du vet når du skal i gang med forsøket, anbefales det at du går jevnlig til akupunktur, helst 3 måneder før oppstart med IVF. Akupunktur kan ofte bidra til å optimalisere din syklus og fertilitet. Akupunktøren vil ha som hensikt å stabilisere din syklus i forkant av forsøket, samt kunne øke blodgjennomstrømning til livmor og eggstokker, og ikke minst roe ned stress (13, 11) .

Ønsker du behandling- velg medlem av akupunkturforeningen!

Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer for å ivareta pasientsikkerheten. Sjekk om akupunktøren du ønsker å bruke er medlem av Akupunkturforeningen, eller har godkjent Bachelorstudie i klassisk akupunktur. Alle medlemmene må følge foreningens retningslinjer ved bruk av engangsnåler, hygiene og andre kvalifikasjoner. Det er viktig at du går til en akupunktør som har kompetanse innen kvinnehelse og gynekologi.

Lykke til med forsøket med å bli gravid ☺

*Ved PCOS finnes det mange forstørrede, men fremdeles umodne follikler i eggstokkene, og dette gir økt eggstokkvolum. Folliklene kan sees som små perler ved ultralyd. Under studien målte de dette volumet som et mål på hvor mange slike follikler som var til stede i eggstokkene. Man ønsker helst at det utvikles færre follikler hvor én av dem til slutt blir den dominerende og til slutt slipper et egg ved eggløsning. Det er dette som ofte ikke skjer ved PCOS fordi mange umodne follikler bare ligger der uten at noen av dem blir dominante.

Skrevet av Kristine Finkenhagen, daglig leder og eier av AJK klinikken i Oslo

_____________________________________________________________________

Referanser:

1. Benrick, A. et al. 2015, Erratum to: Enhanced insulin sensitivity and acute regulation of metabolic genes and signaling pathways after a single electrical or manual acupuncture session in female insulin-resistant rats.

2. Leonhardt, H. et al. 2015 , Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica Serum anti-Müllerian hormone and ovarian morphology assessed by magnetic resonance imaging in response to acupuncture and exercise in women with polycystic ovary syndrome: secondary analyses of a randomized controlled trial.

3. Maliqueo, M. et al. 2015, Enhanced insulin sensitivity and acute regulation of metabolic genes and signaling pathways after a single electrical or manual acupuncture session in female insulin-resistant rats.

4. Johanson et al. 2013, Am J Physiol endocrined Mclab Mclab, Acupuncture for ovulation induction in polycystic ovary syndrome : a randomized controlled trial

5. Jedel, E. et al. 2011, Am J Physiol Endocrinol Metab, Impact of electro-acupuncture and physical exercise on hyperandrogenism and oligo/amenorrhea in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial.

6. Puurunen, JM. et al. 2011, Fertil Steril, Combined oral, transdermal and vaginal contraceptives worsen insulin resistance andchronic inflammation in young and healthy normal weight women, a randomized study.

7. Legeforeningen 2011,  Diagnotistikk og utredning

8. Johansson J, et al. 2013, Acupuncture for ovulation induction in polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial

9. Zheng, Y et al. 2015, How does acupuncture affect insulin sensitivity in women with polycystic ovary syndrome and insulin resistance? Study protocol of a prospective pilot study.

10.  Magarelli, PC. et al. 2009, Fertil Steril, Changes in serum cortisol and prolactin associated with acupuncture during controlled ovarian hyperstimulation in women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer treatment.

11. Stener-Victorin, E. et al. 2004, Reproductive Biology and Endocrinology, Effect of electro-acupuncture stimulation of different frequencies and intensities on ovarian blood flow in anaesthetized rats with steroid-induced polycystic ovaries.

12. Johansson, J. et al. 2003, Evid Based Complement Alternat Med, Polycystic Ovary Syndrome: effect and Mechanisms of Acupuncture for Ovulation Induction

13. Stener-Victorin, E. et al. 1996, Human Reprod, Reduction of blood flow impedance in the uterine arteries of infertile women with electro-acupuncture.

14. Oelkers, W. et al. 1995. Effect of a new oral contraceptive containing an antimineralocorticoid progesterone, drospirenone, on the rening-aldosteron system, body weight, blood pressure, glucose tolerance, and lipid metabolism

15.  Maliqueo, M. et al. 2015, Circulating gonadotropins and ovarian adiponectin system are modulated by acupuncture independently of sex steroid or β-adrenergic action in a female hyperandrogenic rat model of polycystic ovary syndrome.

Artikler du kanskje liker

Sammen er de sterke

Sædcellen er menneskets aller minste celle

Hva er det med denne sædcellen? Den cellen som du ikke engang lager før du er rundt 12 år, og så PANG skal du produsere 1000 sædceller hver gang hjertet ditt slår -for resten av livet! Og så trenger ikke kroppen den selv en gang….

Når eggløsningstesten er positiv

Hvorfor sædvennlig glidemiddel gjør en forskjell

Når alt man ønsker seg er graviditet, vil man at det skal skje så fort som mulig. Man har bestemt seg, og for første gang føles en menstruasjonssyklus utroooolig lang. Du har teoretisk sett 12 muligheter i året til å bli gravid, så det er lurt…

Oligoasthenoteratozoospermia

Diagnose: dårlig sædkvalitet

Leger bruker ofte veldig rare ord og uttrykk når diagnoser skal stilles og tilstander beskrives. For mannen i gata er det ofte klin umulig å skjønne hva som er greia, og noen ganger vil man heller ikke spørre. Enten fordi man ikke vil virke uvitende (ja,…

Last inn flere saker