Vi får mange spørsmål om overvekt og BMI-grenser i forbindelse med vårt tilbud innen assistert befruktning. Dette forholdet ønsker vi å fortelle om i dette innlegget. Vi vil understreke at vi alltid prøver å ha fokus på individuelle vurderinger. Dette gjelder ikke bare forhold knyttet til behandlingsopplegg og alder, men også BMI. Man bærer vekta si forskjellig og BMI trenger ikke alltid å gi et helt riktig bilde av situasjonen, men for mye og for lite er ikke bra, heller ikke når det gjelder BMI.

Noen kvinner mister sin syklus pga lav BMI, mens andre mister sin syklus pga høy BMI. Dette skriver seg tilbake til endringer i hormonstatus som virker tilbake på de områdene i hjernen som styrer kvinnens syklus, hypotalamus og hypofysen. Når forholdet mellom muskelmasse og fettmengde blir for lav eller for høy oppstår endringer som fører til at kvinnens eggstokker ikke går i naturlig syklus. Eggutvikling og eggløsning opphører eller skjer bare sporadisk og sjansen for å bli gravid på egen hånd reduseres pga sjeldne eller ingen eggløsning.

Her er det altså “naturen” som setter begrensningen. Det kan tenkes at dette skriver seg tilbake til et prinsipp om å beskytte kvinnen mot å bli gravid under forhold som kan være negative for graviditeten eller representere en risiko for kvinnen som ønsker å bli gravid. Denne kommentaren bygges på egen betraktning og kan ikke dokumenteres. Vi vil alltid foreta individuell vurdering, men vil ikke utsette kvinnen for uakseptabel risiko. Noen ganger kan dette føres tilbake til kvinnens BMI.

Kvinner som behandles for barnløshet knyttet til lav BMI er normalt lette å undersøke med UL. Ultralydveiledet uthenting av egg fra eggstokkene innebærer som regel ingen problememer, men de kan være vanskelige å stimulere eller reagerer annerledes eller kraftigere på stimuleringen enn det man forventer.

Kvinner med høy BMI avbilder som regel dårligere enn normalt ved ultralydundersøkelse. Dette skyldes at ultralydbølgene svekkes når vevsmengden øker. Vevsmengden omkring organene i bekkenet kan ved betydelig overvekt være så stor at det blir vanskelig å se eggstokkene. Dette vanskeliggjør  oppfølging i stimuleringsperioden og kan forårsake problemer med å se eller nå fram til eggsekkene i forbindelse med egguthentingen. Betydelig overvekt kan derfor representere en helserisiko for kvinnen under stimulering og egguthenting som går ut over det man vil akseptere ved denne type behandling.

For å oppsumere opplever vi ved behandling av kvinner med barnløshet knyttet til lav eller høy BMI at det kan oppstå risiko knyttet til følgende forhold:

  • unormal respons på stimuleringen
  • vanskeligere å kontrollere stimuleringen
  • vanskeligere å følge utviklingen av eggsekkene og bestemme tidspunkt for egguthenting
  • mer komplisert egguthenting
  • økt risiko for komplikasjoner under svangerskap og fødsel

På bakgrunn av det foran nevnte har vi en anbefalt grense for BMI. Vi ønsker at kvinnen skal ha en BMI mellom 19 og 35. Dette viser tilbake til at vi ønsker å gjennomføre et vellykket behandling og ivareta tryggheten for kvinnen og fosteret som måtte bli til som følge av behandlingen, noe som alle involverte parter vil være tjent med.

Har du en BMI under 19 eller over 35 skal du likevel ta kontakt med oss. Vi gjør individuell vurdering av deg og din situasjon. Noen ganger vil vi tilby behandling, mens andre ganger vil vi foreslå løsninger for hvordan vekten kan tilpasses høyden slik at sjansen for graviditet optimaliseres samtidig som risikoen for komplikasjoner reduseres til et akseptabelt nivå.

Skrevet av Terje Sørdal, Gynekolog og medisinsk ansvarlig ved Medicus

Artikler du kanskje liker

Sammen er de sterke

Sædcellen er menneskets aller minste celle

Hva er det med denne sædcellen? Den cellen som du ikke engang lager før du er rundt 12 år, og så PANG skal du produsere 1000 sædceller hver gang hjertet ditt slår -for resten av livet! Og så trenger ikke kroppen den selv en gang….

Det finnes mange muligheter når du vil bli gravid

Fertilitetsklinikker i Norge- her finner du dem!

Dere har forsøkt å bli gravid en stund, men det tar tid å bli gravid, så dere ønsker å oppsøke en fertilitetsklinikk. Det kan hende dere ønsker å høre mer om assistert befruktning, inseminering, ivf og sædkvalitet. Men hvilke byer har fertilitetsklinikker? Er de offentlige…

Oligoasthenoteratozoospermia

Diagnose: dårlig sædkvalitet

Leger bruker ofte veldig rare ord og uttrykk når diagnoser skal stilles og tilstander beskrives. For mannen i gata er det ofte klin umulig å skjønne hva som er greia, og noen ganger vil man heller ikke spørre. Enten fordi man ikke vil virke uvitende (ja,…

Last inn flere saker