Bli gravid med høy og lav bmi Jegvilhabarn

Vi får mange spørsmål om overvekt og BMI-grenser i forbindelse med vårt tilbud innen assistert befruktning. Dette forholdet ønsker vi å fortelle om i dette innlegget. Vi vil understreke at vi alltid prøver å ha fokus på individuelle vurderinger. Dette gjelder ikke bare forhold knyttet til behandlingsopplegg og alder, men også BMI. Man bærer vekta si forskjellig og BMI trenger ikke alltid å gi et helt riktig bilde av situasjonen, men for mye og for lite er ikke bra, heller ikke når det gjelder BMI.

Noen kvinner mister sin syklus pga lav BMI, mens andre mister sin syklus pga høy BMI. Dette skriver seg tilbake til endringer i hormonstatus som virker tilbake på de områdene i hjernen som styrer kvinnens syklus, hypotalamus og hypofysen. Når forholdet mellom muskelmasse og fettmengde blir for lav eller for høy oppstår endringer som fører til at kvinnens eggstokker ikke går i naturlig syklus. Eggutvikling og eggløsning opphører eller skjer bare sporadisk og sjansen for å bli gravid på egen hånd reduseres pga sjeldne eller ingen eggløsning.

Her er det altså “naturen” som setter begrensningen. Det kan tenkes at dette skriver seg tilbake til et prinsipp om å beskytte kvinnen mot å bli gravid under forhold som kan være negative for graviditeten eller representere en risiko for kvinnen som ønsker å bli gravid. Denne kommentaren bygges på egen betraktning og kan ikke dokumenteres. Vi vil alltid foreta individuell vurdering, men vil ikke utsette kvinnen for uakseptabel risiko. Noen ganger kan dette føres tilbake til kvinnens BMI.

Kvinner som behandles for barnløshet knyttet til lav BMI er normalt lette å undersøke med UL. Ultralydveiledet uthenting av egg fra eggstokkene innebærer som regel ingen problememer, men de kan være vanskelige å stimulere eller reagerer annerledes eller kraftigere på stimuleringen enn det man forventer.

Kvinner med høy BMI avbilder som regel dårligere enn normalt ved ultralydundersøkelse. Dette skyldes at ultralydbølgene svekkes når vevsmengden øker. Vevsmengden omkring organene i bekkenet kan ved betydelig overvekt være så stor at det blir vanskelig å se eggstokkene. Dette vanskeliggjør  oppfølging i stimuleringsperioden og kan forårsake problemer med å se eller nå fram til eggsekkene i forbindelse med egguthentingen. Betydelig overvekt kan derfor representere en helserisiko for kvinnen under stimulering og egguthenting som går ut over det man vil akseptere ved denne type behandling.

For å oppsumere opplever vi ved behandling av kvinner med barnløshet knyttet til lav eller høy BMI at det kan oppstå risiko knyttet til følgende forhold:

  • unormal respons på stimuleringen
  • vanskeligere å kontrollere stimuleringen
  • vanskeligere å følge utviklingen av eggsekkene og bestemme tidspunkt for egguthenting
  • mer komplisert egguthenting
  • økt risiko for komplikasjoner under svangerskap og fødsel

På bakgrunn av det foran nevnte har vi en anbefalt grense for BMI. Vi ønsker at kvinnen skal ha en BMI mellom 19 og 35. Dette viser tilbake til at vi ønsker å gjennomføre et vellykket behandling og ivareta tryggheten for kvinnen og fosteret som måtte bli til som følge av behandlingen, noe som alle involverte parter vil være tjent med.

Har du en BMI under 19 eller over 35 skal du likevel ta kontakt med oss. Vi gjør individuell vurdering av deg og din situasjon. Noen ganger vil vi tilby behandling, mens andre ganger vil vi foreslå løsninger for hvordan vekten kan tilpasses høyden slik at sjansen for graviditet optimaliseres samtidig som risikoen for komplikasjoner reduseres til et akseptabelt nivå.

Skrevet av Terje Sørdal, Gynekolog og medisinsk ansvarlig ved Medicus

Artikler du kanskje liker

Den magiske dominoeffekten

Legg til rette for produksjon av supre kjønnsceller

Kroppen vår er bygd opp av celler. Muskelceller, fettceller, skjelettceller, hudceller, nerveceller og så videre. Vi har en hel billiard celler i kroppen (1000 millioner millioner) som er fordelt på rundt 220 ulike celletyper. Utrolig, men sant! Kjønnscellene gir oss muligheten til å formere oss…

Bioteknologiloven forklart enkelt

Assistert befruktning i Norge

Den teknologiske og medisinske utviklingen innenfor dette feltet går i hurtig tempo, og mulighetene for de som trenger hjelp til å få barn er mange. Hvilke behandling som tilbys i Norge reguleres av Bioteknologiloven kapitel 2. I Norge tilbys det assistert befruktning til heterofile og…

7 stille årsaker til at graviditeten uteblir

Glade mennesker blir alltid gravide- eller er det sånn?

Man kan være så glad og lykkelig og forelsket man bare vil, men det kan likevel ta litt tid. Hysj- kan du høre dem? De stille årsakene til at graviditeten kan ta litt tid: Alder Uansett hvordan man snur og vender på det, er alderen den…

Last inn flere saker