Bioteknologiloven assistert befruktning eggdonasjon

Norge har en relativt streng bioteknologilovgivning, og det er en rekke ulike behandlingsmuligheter innenfor assistert befruktning som ikke er lov å gjøre i Norge.

Debatten om hva som skal være lov og ikke lov har mange sider ved seg, og det kan av og til være vanskelig å forså hva som ligger bak den strenge lovgivningen. Å endre lover handler ikke bare om jus. Bioteknologilovgivningen vi har i Norge i dag handler også om politikk, samfunnet vi lever i, og ikke minst om etikk og moral.

Dette fagfeltet er svært komplekst og sammensatt, og kan være krevende å få oversikt over. Her finner du en kortfattet oversikt over noen av de metodene som ikke er lov i Norge, og hvilke etiske problemstillinger man kan møte i de ulike tilfellene.

Eggdonasjon

Det er ikke tillatt i Norge. Ved eggdonasjon stimuleres en annen kvinne, og når eggene er modne hentes de ut og befruktes med sæd fra kvinnens partner eller donorsæd. Mange av de som er i denne situasjonen reiser til utlandet for å gjøre eggdonasjon.

De vanligste etiske problemstillingene som knyttes til eggdonasjon er:

 • Det biologiske og genetiske båndet mellom mor og barn brytes
 • Kan føre til utnyttelse av kvinner og tingliggjøring av kroppen
 • Det å få barn blir en del av et kommersielt marked hvor egg blir gjort om til en handelsvare
 • Friske kvinner utsettes for unødig risiko ved å gjennomgå en medisinsk behandling/inngrep for å donere egg.
 • Er infertilitet en sykdom helse-Norge skal prioritere, og betale for? Det vil i tilfelle gå på bekostning av andre sykdommer, som da vil bli nedprioritert.
 • Det bryter med den tradisjonelle oppfatningen om hvem som er barnets mor.

Assistert befruktning til enslige kvinner

Enslige kvinner får ikke assistert befruktning i Norge. Enslige kvinner med barneønske reiser i dag til utlandet for å bli gravide. Enslige kvinner kan imidlertid adoptere.

De vanligste etiske problemstillingene som knyttes til assistert befruktning til enslige er:

 • Man ønsker ikke å legge til rette for at barn blir født inn i familier uten en far.
 • Det er ikke til det beste for barnet å bare ha en forelder.
 • Med kun en omsorgsperson i familien vil barnet være mer sårbart i tilfelle det skulle tilkomme mor noe.

Surrogati

Surrogati er ikke tillatt i Norge. Surrogati betyr at en annen kvinne bærer frem et barn for noen andre. Hun overlater barnet til dets nye foreldre ved fødsel. Ofte har barnet biologiske bånd til begge foreldrene, men det er også mange som benytter egg og sæddonorer i forbindelse med surrogati. Det er sjeldent at surrogatmoren bruker egne egg, men det forekommer.

De vanligste etiske problemstillingene som knyttes til surrogati er:

 • Bekymring for utnyttelse av kvinner i fattige land som gjør det for å overleve/forsørge familien.
 • At kvinnen ikke gjør det av fri vilje, men drives av økonomiske insentiver hvor andre presser henne.
 • Det å få barn blir en del av et kommersielt marked hvor barn blir gjort om til en handelsvare.
 • Friske kvinner utsettes for unødig risiko ved å gjennomgå en medisinsk behandling/graviditet.
 • Man bryter grenser for hva som definerer morskap i et religiøst, etisk og moralsk perspektiv
 • Det er allerede mange barn som trenger nye foreldre, hvorfor sette flere barn til verden da.

 

Skrevet av Renate Kurszus, adoptivmamma og tidligere styreleder i foreningen Ønskebarn

Artikler du kanskje lik

Ny forskning om Ibuprofen (Ibux)

Bruk av smertestillende under graviditeten

Mange kvinner blir uvel de første 12 ukene av svangerskapet (første trimester). Derfor er det stor sannsynlighet for at medikamenter som inneholder Paracetamol (Paracet) eller Ibuprofen (Ibux) brukes i denne perioden. En ny forskningsrapport (2018) omtales nå i ulike medier, som sier at gravides bruk…

Spis pizza og bli gravid

Middelhavsmat øker sjansene ved IVF

Ok, kanskje ikke akkurat pizza, da, men Middelhavsmat har vist seg å være superbra for kvinner som prøver å bli gravide ved hjelp av assistert befruktning! Når det kommer til å lage barn, er kosthold og livsstil like viktig for menn som for kvinner. Middelhavsmat…

La oss fryse tiden!

Frysing av egg til senere bruk

Mange ender opp med å være «oppi årene» når de begynner å prøve å bli gravid. For noen har dette vært et bevisst valg, for andre et ufrivillig valg. Uansett- kjønnscellene blir dårligere jo eldre man blir, og dette gjelder både menn og kvinner. Joda,…

Last inn flere saker